Poziv Komisije za MVVI - imenovanje v Svet zavoda Turizem Kranjska Gora