Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (parc. št. 1269/18 k.o. Dovje)

21. 4. 2021 Valerija K. (SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR) 72
21.04.2021
Javni razpisi in javni natečaji
14.05.2021 do 23:59
3522-10/2007
21.04.2021
Egidija Košir Mrovlje
egidija.kosir@kranjska-gora.si
04 5809 819