Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica Meta Pristavec
  • namestnik predsednice Miha Kersnik
  • članica Egidija Košir Mrovlje
  • namestnica članice Mojco Gregorič
  • članica Jano Tajmer
  • namestnica članice Niko Sušnik
  • članica Ireno Plavčak
  • namestnica članice Katarino Ponjavič