Občina Kranjska Gora

Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
Henrika Zupan
SI81758006
5874327000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0125 3453 0309 151
SI11 75523-7111002
BSLJSI2X
SI56 0125 3010 0007 684

Kontaktni podatki

04 580 98 00
04 580 98 24
obcina@kranjska-gora.si
obcina.kranjska-gora@vep.si
Povezava

Predstavitev

1995
256430
10
5219
SURS
Povezava