Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predstavnik Občine Kranjska Gora, Mito Kostadinovski
  • Predstavnik Policijske postaje Kranjska Gora, Roland Brajič
  • Predstavnica OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Zdenka Oven
  • Predstavnica OŠ 16. decembra Mojstrana, Vesna Jus
  • Inšpektor MIR, Aleš Koželj
  • Predstavnik JP Komunala Kranjska Gora, Blaž Knific
  • Predstavnik Občine Kranjska Gora, Vesna Okršlar