Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predstavnik Policijske postaje Kranjska Gora, Roland Brajič
  • Predstavnica OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Zdenka Oven
  • Predstavnica OŠ 16. decembra Mojstrana, Vesna Jus
  • Predstavnica JP Komunala Kranjska Gora, Henrika Zupan
  • Predstavnik avtošole K&D, Sašo Kranjc
  • Predstavnik Cestnega podjetja Kranj, Vido Jagodica
  • Predstavnica Občine Kranjska Gora, Monika Lihteneger