Rekonstrukcija pločnika Triglavska cesta v Mojstrani III. faza izvedbe (od km 2,360 do km 2,580)

867
Zaključeno
Triglavska cesta v Mojstrani, 4281 Mojstrana
maj 2020
avgust 2020