Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku