Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov