Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve oziroma shoda

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov