Izjava o odpovedi pravici do pritožbe

Opis postopka