Izdaja soglasja - manjša rekonstrukcija

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije