GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KRANJSKA GORA IN OKOLJSKEGA POROČILA

13. 5. 2024 Valerija K. (SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR) 2219