Obnova obstoječega vrtca v Mojstrani

37
683.879,13 EUR
Kohezijski sklad
122.294,07 EUR
Zaključeno
april 2022
november 2022

Podatki o financiranju