Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva