Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva