Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva