Statut Občine Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva