Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora

Predpisi, na katere predpis vpliva