Obvestilo o pričetku del sanacije občinske javne poti št. JP 690651 v Mojstrani

190
V teku
Kurirska pot 10, 4281 Mojstrana
02.04.2024
30.04.2024