Obvestilo o pričetku del sanacije občinskih javnih poti na ulici Jakoba Aljaža v Mojstrani

119
V teku
17.04.2024
15.06.2024