Odlok o režimu parkiranja na posameznih območjih v občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva