Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva