Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva