Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva